Nytt låvetak

I høst fikk vi, endelig, nytt tak på baksiden av låven også.
Det har tatt litt tid – men nå er låven helt tett og låvetakene like på begge sider. Det ble byttet litt treverk under, men mye mindre enn fryktet. Veldig fornøyde med FagTak som utførte jobben.

Planen videre er å få drenert bort vannet fra taknedløpene rundt hele låven.

Gammel vs nytt tak
gammelt tak